Kursoversikt
    Reiki 1
    Reiki 2
    Reiki 3
    Energiforløsning

    Om meg
    Kontakt oss

 
  Tag Clouds
  0   
 Du er her:  Forsiden : Kurs : Reiki 1

Reiki 1

To-dagers kurs. Pris kr. 2.000,-

Kurset er basert på dr. Mikao Usui`s metode for Reiki healing.
  • Åpning og rensing av energikanalene dine.
  • Lærer å ta i bruk dine egne healing evner.
  • Innvielse
  • Healing teknikker; selvhealing og healing av andre.
  • Meditasjon
  • Åpne og lukke teknikker
  • Jordingsøvelser og beskyttelse.

Dette kurset er et godt selvutviklings kurs. Og kan tas uten at man velger å ta de andre. Det gir deg en åpning og rensing av kanalene som igjen åpner for ny innsikt og høyere bevissthet.

Dersom du føler du har kommet til en korsvei i livet ditt, og/eller har behov for å finne frem til hvem du egentlig er.
Har du lenge følt deg dratt mot den alternative tenkemåten, eller søker etter "noe" uten å være sikker på hva dette "noe" er.
Da er ganske sikkert dette kurset en god start for deg til å finne frem til svarene du søker. Fylle tomrommet i deg, og hente tilbake den livskraften vi alle er født med men som ofte blir "borte" for oss i den travle hverdagen.
Du vil også bi kjent med naturkreftene og energiene vi omgir oss med på nytt under prosessen. Frykt og bekymring vil vike for en ny indre styrke og selvsikkerhet i samsvar med den viten du henter tilbake i ny og renset form. Den kontakten som gjenskapes i ny og renset form til din høyere bevissthet vil kunne gi deg et sterkere og klarere bilde på hvem du er og hvilket potensiale du har i deg. Du vil få muligheter og valg gjennom hele prosessen din, og resultatene vil avhenge av din dedikasjon til å gå inn i deg selv og søke de rette svarene. Din indre sannhet og din indre livskraft!

Du vil lære teknikker både for åpning og lukking av kanalene. Samt jording og beskyttelse mot at andres energier skal påvirke og svekke dine egne. Noe som er svært viktig !

 
 Gå tilbake til forsiden
| | Mer
Anita Lien, Utstranda 363, 3531 Krokkleiva - kontakt oss - Telefon 467 99 409 SMS
© 2017  Din Dataløsning EPS | Firmawebben | Rasehund   -  logg inn