Hvem er jeg?
    Behandlinger og priser
    Referanser
    Kontakt meg
    Linker

    Om meg
    Kontakt oss

 
  Tag Clouds
  Regresjonsterapi      Norsk      Forbund      for      Regresjonsterapi      NFRT      EARTH            utdannelse      regresjonsterapeut      Norge      Sverige         
 Du er her:  Forsiden : Om meg : Linker

Linker

Regresjonsakademiet Skandinavia
Hovedlærer Anne Bodil Røsvik - Medlærer Anita Lien
Utdannelse innen regresjonsterapi og Spirituell regresjon.

www.regresjonsakademiet.no


Norsk forbund for regresjonsterapi NFRT

Interesseorganisasjon for regresjonsterapeuter som er sertifisert av Past Life Regression Academy eller søkere med tilsvarende utdanning som dekker kravene til det europeiske nettverket European Academy of Regression Therapy, EARTh.
www.regresjonsterapi.no

Andy Tomlinson
Regresjonsterapi og tidligere liv-regresjon utdanning i hele verden.
Past Life Regression Academy
www.regressionacademy.com


Rita Sande
Kollega i Trondheim
www.sjelereiser.no

Falco Term

www.falcoterm.noHans TenDamm
Nederland. Regresjonsterapeut og forfatter. En pioner innen regresjonsterapien. Har fått etablert regresjonsterapien som et tilbud innen helsevesenet i Nederland.
www.tasso.nl

Roger Woolger
England og USA. Jungiansk psykoterapeut og regresjonsterapeut. Enda en av foregangsmennene innen regresjonsterapien. Forfatter av Other Lives, Other Selves og andre bøker.
www.rogerwoolger.com

European Academy for Regression Therapy – EARTh Network
Dette er et nettverk av lærere innen regresjoner og regresjonsterapi som bor i Europa og tilbyr undervisning der. De arbeider etter felles kvalitetsstandarder og sørger for gi studentene kvalifikasjoner som er internasjonalt anerkjente. Lærerne samarbeider og byr på en felles grunnopplæring. Studentene oppfordres til å ta avanserte opplæringsmoduler med andre lærere innen EARTh for å dra nytte av deres ekspertise og lære nye teknikker.
www.earth-network.org

European Association for Regression Therapists – EARTh Association
Dette er en europeisk paraplyorganisasjon som er under oppbygging. Den vil samle allerede eksisterende organisasjoner innen regresjonsterapi. Sertifiserte regresjonsterapeuter og studenter i land som ikke har egne organisasjoner, kan også være medlemmer. EARTh arbeider for å befeste kvaliteten og omdømmet til dette yrket ved å sørge for europeisk godkjenning av sertifiserte medlemmer. EARTh organiserer felles forskning og utdanningsprogrammer og formidler informasjon.
www.earth-association.org 
 Gå tilbake til forsiden
| | Mer
Anita Lien, Utstranda 363, 3531 Krokkleiva - kontakt oss - Telefon 467 99 409 SMS
© 2017  Din Dataløsning EPS | Firmawebben | Rasehund   -  logg inn