Utstranda - Nes i Hole
    Hønefoss/Hole
    Haugesund

    Om meg
    Kontakt oss

 
  Tag Clouds
  Haugesund      Regresjon      behadling      healing      energiforløsning      energirens      energi      rens      husrens      Haugalandet      regresjonsterapi      The      Blue      Crystal      Reconnection          
 Du er her:  Forsiden : Workshops : Haugesund

Workshops i Haugesund


Behandlinger og workshops

Behandlinger innen Regresjon, Reiki Healing, Energiforløsning.
Neste avtalte besøk for behandlinger: torsdag 22. oktober - lørdag 24. oktober 2015

Vekst  Foredrag:    Torsdag 22 oktober 2015

Anita Lien, kanal for erkeengler og universets læremestre.

Meditasjon med kanalisering. 

Anita tar deg gjennom en dyptgående meditativ tilstand til din indre kjerne hvor du vil kunne frigjøre deg fra gamle mønstre og følelser som holder deg tilbake både fysisk og energetisk.

Under prosessen vil det komme beskjeder til gruppen fra tilstedeværelser som er gitt åpning via kanalen til å kunne formidle sin kunnskap til hjelp for de tilstedeværende sjelers videre utvikling.

Hvem som kommer igjennom, og hvor mange, er ikke gitt før gruppen er satt.

Dette er en intro til The Blue Crystal Reconnection -  
1- dags workshop på lørdag 24 oktober 2015

hvor vi åpner for og tilbakefører cellenes minner fra den blå krystallen og skapelsens kjerne.  

Kanaliseringene tilrettelegges alltid for de som er tilstede og rede til å ta imot kunnskapen som ligger i skapelsens kilde. Tilbakekoblingen er viktig for å koble sjelen til kropp og sinn. Vår bevissthet blir klarere og renere og vi trer over terskelen til en eksistens med større forståelse og høyere frekvenser. Den vekker opp igjen våre cellers minner.  Du vil kunne kjenne hvordan du forlater følelses- og tankemønstre fra de tregere frekvensene og utvider din energi til å romme mer kunnskap, trygghet og kjærlighet.

Ut fra det spirituelle perspektivet vet vi at vår tilstedeværelse på jorden er viktig for Moder Jords bevissthetsskifte. Vi sjeler skal forbindes med hverandre så vel som med de kosmiske energier. Alt ekspanderer og forsterker intensjonen om en forening og utvikling av bevissthet i alt og alle.

Ut fra dette kommer The Blue Crystal Reconnection.

Pris workshop kr 900,-
Tid og sted:   Lør. 24.10.15.   kl 11.00 -18.00      
Påmelding til workshop på sms 46799409  -  senest innen fredag 23.10.15. kl 20.00.


 Jeg tar imot klienter .  Bestilling av time snarest. 
  Timebestilling på e-post nitalien@hotmail.com eller sms 467 99 409


Intuisjonskurs Haugesund/Karmøy    
27. - 29. november 2015 - Fredag 16-21, lør/søn 11-16

Vinterkurs 2015 - The Blue Crystal Reconnection
3 dager kanalisering via krystallenergien
I tre hele dager vil vi jobbe med å høyne frekvensene og styrke din intuisjon for å skape klarere kontakt med din sjel. Du vil også lære teknikker for å kommunisere med hjelpere og guider. Forene din energi og bevissthet med Moder Jord og hennes sfærer, elementene og hente kraft fra Jordens indre krystall. - Balansere din energi i kontakt med universets kilde og jordens indre hjerte.
Påmelding på mail nitalien@hotmail.com. Pris for kurs kr 1900,- Mat medbringes, servering av nøtter, frukt, te og kaffe. Dato:  27.-29.november 2015   Sted: Torvastad Karmøy.  ** Med forbehold om 5 deltakere.
Senere:
Workshop/ 2 dagers .
Lær å forløse fremmede energier i kropp, hus og områder 
Kursdel 1 av 2.
kl 18.00 - 22.00
 kl 10.00 - 16.00 
Kurset er beregnet for alle med interesse.

Forberedelse nødvendig: gjennomført healingkurs, eller deltatt på tidligere energiworkshops,  Soul Body Fusion eller lignende. (ta kontakt om du lurer).

hele kursets innhold:

- Styrking av intuisjonen og åpning av energikanaler.
- Samarbeid med universet, erke engler og lysarbeidere.
- Teknikker for å få kontakt,sette opp lyssøyler, avstemme/balansere energi og forløse.
- Åpne/lukke teknikker m.m.

Energiforløsning i fellesskap, Lysarbeidersermoni.

kr. 1.500,- pr kursdel.
Påmelding: sms 467 99 409, eller e-post. nitalien@hotmail.com


Dersom du har interesse av behandling eller dere er en gruppe som ønsker en workshop eller et kurs, ta kontakt med meg, så finner vi sammen ut hvordan vi kan skreddersy for deres ønsker.

 
 Gå tilbake til forsiden
| | Mer
Anita Lien, Utstranda 363, 3531 Krokkleiva - kontakt oss - Telefon 467 99 409 SMS
© 2017  Din Dataløsning EPS | Firmawebben | Rasehund   -  logg inn