Anita Lien
    Velvære
    Behandling
    Kurs
    Workshops

    Om meg
    Kontakt oss

 
  Tag Clouds
  Meditasjon      Energibalansering      Reiki      Healing      Regresjon      Terapi      Energi      Forløsning      Regresjonsterapi      Energiforløsning      Spirituell      Husrens      Kurs      Workshop      Hønefoss      Jevnaker      Ringerike      Oppland      Buskerud      Egypt   

Du har søkt etter Regresjon

Sider som inneholder: Regresjon
 Behandlinger og priser -
[...behandlinger - kurs - priser bankkonto overførsel kursavgift        konto nr. 1202.72.83983  prisendring 12.01.2015 beha...]
 Haugesund - Workshops i Haugesund
[... behandlinger og workshops behandlinger innen regresjon, reiki healing, energiforløsning. neste avtalte besøk for behandlinger: torsdag 22. oktober - lørdag 24. okto...]
 Hvem er jeg? -
[... anita lien tradisjonell reiki master regresjon...]
 Linker - Linker
[...regresjonsakademiet skandinavia hovedlærer anne bodil røsvik - medlærer anita lien utdannelse innen regresjonsterapi og spirituell regresjon
 Meditasjon - Meditasjon
[...guidet meditasjon og fantasireiser meditasjon motvirker stress og høyner din bevissthet. i en meditativ tilstand blir vi mer mottakelige for det universet gir oss av informasjon og gir oss tilgang til...]
 Referanser - Referanser
[...   www.123hjemmeside.no/hildearnesen jeg er kunstner, og går for tiden på nydalen kunstskole. anita har tatt meg med på flere fantasireiser, hvor jeg har fått mange nye ide...]
 Regresjon tidligere liv - Regresjonsterapi - Tidligere liv
[... regresjon: tilbake til tidligere opplevelser. forløsning av fysiske og psykiske blokkeringer og traumer. en behandling tar ca 90-120 minutter. minner fra tidligere opplevelser, ...]
 Regresjonsterapi - Regresjonsterapi
[...hva er regresjonsterapi? i underbevisstheten vår lagrer vi alle minner. noen husker vi og andre glemmer vi. det er disse minnene regresjonsterapien tar utgangspunkt i. ...]
 Spirituell regresjon - Livet mellom livene - Spirituell Regresjon
[...    en ”reise” som gir livet og døden et helt nytt perspektiv.   en sjelereise, der du blir bevisst minner fra den åndelige virkeligheten mel...]

 
 Gå tilbake til forsiden
| | Mer
Anita Lien, Utstranda 363, 3531 Krokkleiva - kontakt oss - Telefon 467 99 409 SMS
© 2017  Din Dataløsning EPS | Firmawebben | Rasehund   -  logg inn